English

Język polski w biznesie – warsztaty z poprawnej i skutecznej komunikacji w firmie

Dlaczego warto

Starannie zredagowana i bezbłędna korespondencja wychodząca z firmy jest najlepszą wizytówką przedsiębiorstwa. Umiejętność poprawnej komunikacji zapewnia zrozumienie, a także – co nawet istotniejsze – zapobiega potencjalnym błędom w przekazie informacji mogących skutkować błędami biznesowymi.

Dla kogo

Szkolenie powstało z myślą o pracownikach działów marketingu, komunikacji i PR, HR oraz sprzedaży, którzy na co dzień mają kontakt z partnerami zewnętrznymi firmy, zajmują się tworzeniem komunikatów prasowych, korespondencji firmowej, ofert i newsletterów, a także dla osób pragnących rozwinąć umiejętności prostego i poprawnego porozumiewania się.

Czego można się dowiedzieć

W trakcie zajęć zostaną omówione najważniejsze zagadnienia ortograficzne, fleksyjne, składniowe i stylistyczne pomocne w konstruowaniu tekstów i wypowiedzi firmowych – także werbalnych. Oprócz wiedzy teoretycznej uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych poświęconych zarówno formie, jak i treści wypowiedzi.

Część zajęć zostanie poświęcona na dyskusję i analizę zapożyczeń językowych. W oparciu o doświadczenia pracowników firmy zostanie również omówiona tzw. korpomowa wykorzystywana jako wewnętrzny kod komunikacyjny w biznesie. Podczas części warsztatowej uczestnicy będą pracować z konkretnymi przykładami komunikacji pisemnej i werbalnej w ich firmie.

Program szkolenia jest dostosowany do uczestników, branży firmy, w której pracują oraz specyfiki działu i zajmowanego stanowiska. Dla przykładu – szkolenie dla pracowników działu PR i komunikacji kładzie większy nacisk na elementy języka dziennikarskiego, zaś szkolenie dla działów sprzedażowych – na skuteczne i poprawne redagowanie ofert.

Jakie tematy mogą być poruszone

 1. Kultura języka polskiego w korporacji
 2. Najczęściej występujących błędy językowe w pismach firmowych – omówienie i analiza na konkretnych przykładach
 3. Rozmowa telefoniczna – podstawowe zasady poprawności językowej
 4. Quiz poprawności językowej – autodiagnoza własnych problemów językowych
 5. Zasady stylistyczne i sposoby trafnego redagowania myśli
 6. Analiza tekstu pod względem przydatności i stosowności użytych w nim środków językowych
 7. Przykłady złych i dobrych komunikatów PR
 8. Elementy języka dziennikarskiego przydatne podczas redakcji tekstu firmowego (leady, odwrócona piramida, zasada 5W)
 9. Ortografia – wielka litera, odmiana nazwisk, używanie liczebników i dat – przypomnienie podstawowych zasad i sposoby ich skutecznego zapamiętania
 10. Firmowe dyktando – zabawa mająca na celu wykrycie najpowszechniejszych błędów w zapisie terminologii biznesowej
 11. Interpunkcja – jak unikać błędów i dlaczego warto znać różnice między myślnikiem a dyzwizem
 12. Gramatyka – przypomnienie często zapominanych reguł tworzenia poprawnych wypowiedzi
 13. Struktura pisma i standaryzacja tekstu
 14. Układ na stronie i czcionka
 15. Zwroty grzecznościowe
szkolenia dla firm
Szkolenie z poprawnej komunikacji językowej w firmie trwa jeden lub dwa dni. (📸 Austin Distel)

Aby się ze mną skontaktować, zadzwoń pod numer telefonu:

(48) 606 212 335

Możesz też napisać na adres lzaluski@gmail.com
lub wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy.

Napisz wiadomość

  Zapisz się na

  Newsletter

  Możesz się wypisać w każdej chwili.